Newside Privacyverklaring

1 januari 2023

Privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens worden verwerkt via onze webwinkel/webshop: mynewside.com. Newside acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder meer dat wij: - onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring; - onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden; - uitdrukkelijk toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is; - passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en die ook eisen van partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken; - uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw verzoek aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Newside is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel bij de webwinkel/webshop: https://mynewside.com. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij precies van u bijhouden, neem dan contact op met Newside via info@mynewside.com


Bestelling verwerken

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze goed te kunnen afhandelen. Wij kunnen uw persoonsgegevens dan verstrekken aan onze bezorgdienst om de bestelling bij u te laten bezorgen (bijvoorbeeld PostNL). Ook ontvangen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, telefoonnummer, IP-adres, factuuradres, NAW-gegevens en betaalgegevens. Wij doen dit op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze gegevens totdat uw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Verstrekken aan derden

Wij werken samen met bepaalde bedrijven die hierboven uw persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Contactformulier

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of verzoeken doen. Wij gebruiken uw betaalgegevens, factuuradres, naam/adresgegevens, IP-adres, telefoonnummer en e-mailadres. Dit doen we op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze gegevens totdat wij zeker weten dat u tevreden bent met ons antwoord.

Verstrekken aan derden

Wij werken samen met bepaalde bedrijven die hierboven uw persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Verstrekken aan andere bedrijven/instellingen

Met uitzondering van de hierboven genoemde partners zullen wij uw persoonsgegevens in geen geval aan andere bedrijven of instellingen verstrekken, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een verdenking of een misdrijf).

Statistieken

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel/webshop: https://mynewside.com.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. Hierin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Wij staan Google niet toe de IP-adressen te anonimiseren.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons erg belangrijk. Wij zorgen ervoor dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Wij passen de beveiliging altijd aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Ook zullen wij ons best doen om wijzigingen apart aan te kondigen.

Toegang, wijziging en verwijdering van uw gegevens

Heeft u vragen of wilt u precies weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, neem dan contact met ons op (contactgegevens staan aan het einde van deze verklaring). Anders heeft u (de koper) de volgende rechten: - uitleg ontvangen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij ermee doen - toegang tot de precieze persoonsgegevens die wij hebben - fouten laten corrigeren - het verwijderen van verouderde persoonsgegevens - toestemming intrekken - bezwaar maken tegen een specifiek gebruik U moet altijd duidelijk aangeven wie u bent, zodat wij zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

Een klacht indienen

Als u van mening bent dat wij u niet op de juiste manier helpen, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder (dit heet het College Bescherming Persoonsgegevens).

Contactgegevens

Neem contact op met Newside via onderstaande gegevens:

Newside | info@mynewside.com

Nieuwezijds Voorburgwal 156 1012 SJ Amsterdam, Nederland

+31 (0) 20 221 9364